Study on Beauty Politics
/ Tutkimus kauneuden politiikasta
(ongoing)Study on Beauty Politics is a long-term project about the appearance work and beauty as social phenomena.

The visual research deals with the role and meaning of appearance in Western consumer culture, especially from the perspective of femininity and the expectations on supposed women. Consisting of historical and present-day documents, Study on Beauty Politics presents observations, reviews and claims in different periods, visualising the power relations in our society and the requirement to look a certain way in a certain place.

Appearance is a multidimensional and contradictory entity. It is both personal and culturally shaped at the same time. It is, in all its everydayness, something that cannot be escaped from. Something with which we always bind ourselves as part of society and different groups within it.

The body of work approaches appearance as a being built for the outside world.

Syrjänen’s visual research is based on a photograph and a study on various documents and visual materials. By mixing artist’s own photographs and other materials into new contexts by the body of work, Syrjänen aims not only to create new narratives but also to outline the multi-threaded nature of knowledge construction.FI

Tutkimus kauneuden politiikasta on monivuotinen tutkielma, teoskokonaisuus ja projekti, jonka ytimessä ovat ulkonäkötyö ja kauneus sosiaalisina ilmiöinä.

Visuaalinen tutkielma käsittelee ulkonäön roolia ja merkitystä länsimaisessa kulutuskulttuurissa eritoten feminiinisyyteen ja naisoletettuihin kohdistuvien odotusten näkökulmasta. Erilaisista, historiallisista sekä nykypäivän, dokumenteista koostuva Tutkimus kauneuden politiikasta esittelee huomioita, tarkasteluja ja väittämiä erilaisissa ajanjaksoissa raottaen yhteiskuntamme valtasuhteita sekä vaadetta olla tietyn näköinen tietyssä paikassa.

Ulkonäkö on moniulotteinen ja ristiriitainen kokonaisuus. Se on samanaikaisesti sekä henkilökohtaista että kulttuurisesti muotoutunutta. Se on kaikessa arkisuudessaan jotain, josta ei voi paeta. Jotain, jolla sidomme itsemme aina osaksi yhteiskuntaa ja erilaisia ryhmiä sen sisällä.

Teoskokonaisuus lähestyy ulkonäköä ulkomaailmaa varten rakennettuna olemuksena.

Syrjäsen visuaalinen tutkimus pohjautuu valokuvaan sekä erilaisten dokumenttien ja aineistojen läpikäyntiin. Saattamalla omia valokuvia ja muita aineistoja uusiin asiayhteyksiin teoskokonaisuuden rakentaman kontekstin sisällä Syrjänen pyrkii paitsi luomaan uusia narratiiveja myös hahmottamaan tiedonrakentumisen monisäikeisyyttä.

Museovirasto, JOKA Journalistinen kuva-arkisto,
UA Saarisen kokoelma: Miss Suomi 1961 kilpailun lehtikuvaajia(UA Saarinen, 1961)