Kätkö / UTU press
(2022)Kätkö (means cache in Finnish) is a pocket-sized zine, a two-part publication folded into a small size, which opens to the viewer one fold at a time. Kaisa Syrjänen’s playful photo work examines the nature and themes of discovery, searching and research. Kätkö casually combines photos, notes and observations from several eras. Pictures that have come together from different connections are decorated and tied together by a screen-printed creeper. The shape of the work has been inspired by various plant collections and archives as well as guides and maps.


The choice of topics along with discovery and research reflect Kaisa Syrjänen’s work well. The artist, who often combines different photographic materials in her works, is fascinated by the form and context of the presentation of photographs, as well as the constant uncertainty they cause. In the core of Kätkö has been the connecting and interweaving factors of various substantive and concrete materials, as well as the new meanings they acquire depending on the whole.

Layout is a collaboration between Kaisa Syrjänen, Toivo Heinimäki & Linnea Lindgren.

60 copies

Printed in Helsinki, Finland
Kätkö is published by UTU PressFI

Kätkö on taskukokoinen zine, pieneen kokoon taiteltu kaksiosainen julkaisu, joka avautuu katsojalle taitos kerrallaan. Kaisa Syrjäsen leikkisä valokuvateos tarkastelee löytämisen, etsimisen ja tutkimisen luonnetta sekä tematiikkaa. Kätkö yhdistelee rennosti valokuvia, huomioita ja havaintoja useilta aikakausilta. Erilaisista yhteyksistä yhteen päätyneitä kuvia koristaa ja nivoo yhteen silkkipainettu köynnös. Teoksen muoto on saanut inspiraatiota muun muassa erilaisista kasvikokoelmista ja -arkistoista sekä oppaista ja kartoista.

Aihevalinnat löytämisen ja tutkimisen äärellä kuvastavat hyvin Kaisa Syrjäsen työskentelyä. Erilaisia valokuvallisia materiaaleja usein töissään yhdistävää taiteilijaa kiehtoo valokuvien esittämisen muoto- ja kontekstisidonnaisuus, sekä niiden aiheuttama jatkuva epävarmuus. Kätkön työstön ytimessä onkin ollut erilaisten sisällöllisten ja konkreettisten materiaalien yhdistävät ja yhteenpunovat tekijät, sekä niiden saamat uudet merkitykset kokonaisuudesta riippuen.

Julkaisun ulkoasusta ovat vastanneet Kaisa Syrjänen, Linnea Lindgren ja Toivo Heinimäki.

60 kappaleen editio

Painettu Helsingissä
Teoksen on julkaissut UTU Press